Кредитування від ОТП Банку

 • Кредит надається у ГРИВНЯХ на купівлю НОВОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ марки HONDA
 • МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР АВАНСОВОГО ВНЕСКУ: від 20%; для клієнтів ФОП – від 30%
 • СУМА КРЕДИТУ: до 1 250 000 грн.
 • СТРОК КРЕДИТУ: до 72 місяців
 • ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ – повне КАСКО, страхування цивільної відповідальності
 • ПАРТНЕРИ ЗІ СТРАХУВАННЯ: ПрАТ «СК «АХА Страхування», ПрАТ «СК «Універсальна», ПрАТ «СК «УНІКА»

Умови кредитування

Авансовий внесок, % Строк кредиту, міс. Процентна ставка (фіксована), % Комісійна винагорода за видачу Кредиту (одноразово), %
20.00%
12 4.99%
2.99%
24 9.99%
36 12.49%
48 14.99%
1.00%
60 15.49%
72 15.49%
30.00%
12 4.99%
2.99%
24 9.49%
36 12.49%
48 14.49%
1.00%
60 14.99%
72 15.49%
50.00%
12 0.01% 3.50%
24 6.99%
2.99%
36 9.99%
48 13.49%
1.00%
60 13.99%
72 14.49%
60.00%
12 0.01%
2.99%
24 5.99%
36 9.99%
48 12.49%
1.00%
60 12.99%
72 13.49%
 • ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ здійснюється щомісяця, відповідно до схеми погашення:
  • Ануїтетні платежі – щомісячні платежі здійснюються рівними частинами протягом всього строку дії кредитного договору. Причому, протягом перших років строку дії кредитного договору в цих платежах переважають відсотки, і менше погашається сума кредиту. Надалі, з кожним платежем, частка відсотків зменшується і більше погашається сума кредиту. Перевага цієї схеми погашення полягає в тому, що протягом перших років дії кредитного договору розмір щомісячного платежу за кредитом буде менший ніж за стандартною схемою.
  • Платежі, що зменшуються – щомісячне погашення Кредиту відбувається рівними частинами з нарахуванням процентів на залишок заборгованості по Кредиту. За цієї схемою погашення позичальник повинен з першого місяця кредитування сплачувати платежі, що за своїм розміром будуть перевищувати розмір ануїтетних платежів, хоча сума відсотків, яку сплатить позичальник за весь строк дії кредитного договору, буде меншою ніж при застосуванні ануїтетної схеми погашення кредиту.
 • ФІКСОВАНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА – є незмінною протягом усього строку дії кредитного договору, крім випадків  порушення позичальником умов Кредитного договору.
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля. Договір застави автотранспорту, на купівлю якого надається кредит, посвідчується нотаріально. Нотаріальні послуги сплачуються за рахунок Позичальника. 
 • ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ в рекомендованій Банком до співпраці Страховій компанії: повне КАСКО,  страхування цивільної відповідальності.
 • ФОРМИ ПОГАШЕННЯ: готівкою, через каси відділень АТ«ОТП Банк» згідно тарифів Банку або безготівково,  шляхом перерахування коштів  на рахунок  в АТ «ОТП Банк», за допомогою Інтернет-банкінгу OTPSmart.

Витрати позичальника

ПОСЛУГИ БАНКУ
Комісія за відкриття поточного рахунку /
Комісія за перерахування коштів на поточний рахунок автосалону
одноразово відсутня
ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ*
Страхування КАСКО щорічно від 6,0% від вартості автомобіля
Страхування Цивільної відповідальності відповідно до чинного законодавства щорічно від 1100 грн.
ПОСЛУГИ НОТАРІУСА*
Послуги нотаріуса одноразово від 2000 грн.
Держмито одноразово 0,1% від вартості застави
ПОСЛУГИ ТСЦ МВС
Відрахування до Пенсійного фонду одноразово 3%-5% від вартості автомобіля
Реєстрація одноразово від 800 грн.

Необхідні документи для прийняття рішення по кредиту:

 • Заповнена Анкета на отримання кредиту;
 • Паспорт громадянина України Позичальника та копія паспорту дружини/чоловіка Позичальника;
 • Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру Позичальнику та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру дружині/чоловіку Позичальника;
 • Довідка з місця роботи Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника, засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника та нараховану заробітну плату за останні шість місяців;
 • Документи, що підтверджують інші доходи Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника (за наявності доходу не за основним місцем роботи);
 • Копії документів, що підтверджують право власності Позичальника/Поручителя (дружини/чоловіка Позичальника/Поручителя)  на нерухоме або інше майно вказане Позичальником/Поручителем в Анкеті-Заяві;
 • Рахунок-фактура та/або специфікація на автомобіль, що купується;

Для клієнтів ФОП

 • Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (копія). Для ФОП, що зареєстровані починаючи з 07.05.2011 р., замість Свідоцтва про державну реєстрацію необхідно надавати витяг з Єдиного державного реєстру (що був наданий під час реєстрації або пізніше);
 • Звіти з ДПІ про прибутки фізичної особи-підприємця за 1 (один) останній повний рік та за останній звітний період;
 • Виписка про рух коштів по рахунку за останні 12 місяців;
 • Для клієнтів ФОП-ІТ, що працюють по зарплатній схемі, договори про співпрацю з компанією за попередній рік + за поточний рік.

* Тарифи за послуги партнерів - Страхових компаній та Нотаріусів, що співпрацюють з АТ«ОТП Банк», встановлюються згідно з ціновою політикою компаній і мають інформативний характер.